Audyt technologiczny służy badaniu potencjału rentowności oraz jakości w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych – W przypadku firm zrobotyzowanych należy zwrócić szczególną uwagę na audyt pracy robota by uzyskać maksymalne oszczędności w jego użytkowaniu.

Elementy podstawowej analizy audytu robotyzacji

Podstawowe elementy składające się na analizę audytu robotycznego, to:

 • ocena jakości produktów finalnych w obecnym układzie produkcyjnym a także prognoza jego poprawy przy zastosowaniu robotyzacji.
 • analiza procesów technologicznych (bieżących) z zaznaczeniem problematycznych obszarów, które można łatwo usprawnić poprzez robotyzację
 • propozycja robotyzacji problematycznych obszarów produkcyjnych oraz kolejność ich zastosowania
 • szczegółowo przygotowany plan robotyzacji danego stanowiska oraz jego wstępny kosztorys
 • możliwości względem sfinansowania inwestycji
 • jako specjalny dodatek można również dodać szczegółową analizę poboru energii stanowiska zrobotyzowanego
 • wstępna prognoza ROI wraz z dwoma-trzema ofertami na całokształt inwestycji, oraz wybór tej najkorzystniejszej

Sektory przemysłowe podlegające robotyzacji

Lista obszarów produkcyjnych podlegających robotyzacji po analizie warunków w trakcie przeprowadzanego audytu:

 • paletyzacja / depaletyzacja
 • rozładunek / załadunek / pakowanie
 • zgrzewanie
 • Klinczowanie
 • Obsługa pras krawędziowych
 • Obsługa maszyn CNC / tokarek / frezarek
 • Spawanie (MIG/MAG, TIG, laser)
 • Montaż komponentów
 • Nakładanie powłok
 • Inne (po uwzględnieniu wymagań projektu, np. tworzenie palet, kontrola jakości, itp.)

Przebieg technologicznego audytu robotyzacji

1. Ramowa analiza produkcji z wyznaczeniem najbardziej korzystnych obszarów do robotyzacji.

2. Wybór kilku obszarów (1-3), w których robotyzacja będzie najbardziej korzystna.

3. Ocena przebiegu pracy w wybranych obszarach a także analiza jakościowa produktów.

4. Wstępna wizja rozpatrywanego stanowiska robotycznego

5. Inicjalne symulacje stanowisk roboczych, zawierające:

 • % zadań zrobotyzowanych na danym stanowisku pracy przez robota oraz % udziału operatora
 • przewidywaną wydajność stanowiska zrobotyzowanego ( ilość wytworzonych produktów z uwzględnieniem różnych trybów zmianowych, cyklu pracy, etc.)
 • wstępną prognozę możliwych oszczędności

6. Wymogi techniczne potrzebne do przeprowadzenia robotyzacji (warunki w pomieszczeniu, ilość miejsca – porównanie obecnej przestrzeni z docelową)

7. Opracowanie sposobu przygotowania detali podczas obróbki robotycznej, zawierające:

 • dokładnie określenie pozycji przygotowania do obróbki zrobotyzowanej (np. tolerancji błędu) oraz sposobów na uzyskanie jak najlepszej jakości obróbki
 • wstępne określenie przyrządów potrzebnych na danym stanowisku (specjalnych ramion, chwytaków, przyrządów spawalniczych, etc.)

8. Inne testy według wymagań projektu – testy makrograficzne (w przypadku spawania), testy wytrzymałościowe elementów (w przypadku pracy w warunkach niebezpiecznych) etc.

9. Końcowy raport etapu oraz zalecenia.

Opcje zrobotyzowanych stanowisk pracy

Uwzględniają 1-3 typy z typoszeregów produktów Inwestora, obejmujące:

 • wybór podstawowego osprzętu
 • wstępny budżet stanowiska (wliczając w to wszelkie przyrządy i oprogramowanie)
 • wstępną logistykę gniazda produkcyjnego
 • wybór lub wskazanie dostawców komponentów, wraz z rozważeniem nowych oraz używanych robotów i ich komponentów
 • model 3D stanowiska (model poglądowy, w przypadku bardziej szczegółowych modeli opcja ta może wiązać się z dodatkowymi kosztami)
 • przewidywany czas instalacji stanowiska roboczego, terminu dostawy i czasu wdrożenia
 • zaznaczenie opcji możliwości rozbudowy stanowiska

Pozostałe elementy audytu robotów przemysłowych

Propozycja oraz rekomendacja dotycząca przeszkolenia pracowników.

Propozycja oraz rekomendacja dotycząca możliwości pozyskania korzystnych funduszy inwestycyjnych w oparciu o współpracę Audytora z państwowymi agencjami rozwoju przemysłu.

Analiza strategiczna inwestycji – wyznaczenie słabych a także mocnych stron inwestycji – korzyści w przypadku udanego wdrożenia oraz jego możliwych błędów/ zagrożeń na poszczególnych szczeblach.

Rozszerzenie dodatkowe audytu (na życzenie klienta) – analiza efektywności energetycznej infrastruktury firmy – (może też przebiegać równolegle z innymi etapami audytu).

Całościowe zestawienie raportu audytu oraz przekazanie dokumentacji Inwestorowi.